15 września 2017 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach, odbędzie się badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.