Film promujący Gminę Dobryszyce

Spot wyprodukowany przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ" Razem - www.buduj.eu