TELEFONY ALARMOWE

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY - 112

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

STRAŻ POŻARNA - 998

POLICJA - 997

STRAŻ MIEJSKA - 996

POGOTOWIE TECHNICZNE

POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991

POGOTOWIE GAZOWE - 992

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KAN. - 994