Dobryszyce - wieś i gmina położone w południowej części województwa łódzkiego, w powiecie radomszczański, 10km od Radomska.

Gmina leży w widłach rzeki Widawki i Kręcicy.

Rzeźba terenu jest dość urozmaicona dzięki lodowcowi, który przed dziesiątkami tysięcy lat kształtował obecny krajobraz środkowej Polski.

 

Gmina Dobryszyce zajmuje powierzchnię 51 km2 i jest jedną z najmniejszych w województwie łódzkim.

Po stronie północnej gminy płynie rzeka Widawka, nad która kilkaset lat temu powstały osady młynarskie: Dobro, Ruda i Widawa.

Podobnie powstały osady: Stępki i Olszyny, które rozlokowały się nad drugą rzeką - Kręcicą.

 

Duża grupa mieszkańców związana jest z rolnictwem. Uprawia przeważnie zboża i ziemniaki oraz hoduje bydło i trzodę chlewną.

 

Naszą gminę tworzy 12 Sołectw.

Są to:

- Borowa

- Borowiecko

- Blok Dobryszyce

- Dobryszyce I

- Dobryszyce II

- Galonki

- Ruda

- Rożny

- Wiewiórów

- Zalesiczki

- Zdania

- Żaby

 

Gmina Dobryszyce Graniczy z następującymi gminami:

 

- Ładzice (od południa)

- Radomsko (od południa)

- Lgota Wielka (od zachodu)

- Kleszczów (od północy)

- Kamieńsk (od północy)

- Gomunice (od wschodu)