Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobryszycach umożliwia odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej pod adresem http://epuap.gov.pl - Platforma E-PUAP, Elektroniczna Administracja.  

Adres skrytki ePUAP: /gops-dobryszyce/skrytka