PARTER

1. Wójt Gminy

1. Sala ślubów

2. Informatyzacja urzędu, drogi

3. Kasa

4. Podatki i opłaty, działalność gospodarcza, księgowość podatkowa

5. Ubezpieczenia PZU, ŁODR, Leśniczy

6. Kierownik USC, Ewidencja ludności, Dowody osobiste

7. Kierownik Referatu Organizacyjno-Gospodarczego

8. Sekretarz Gminy

 

I PIĘTRO

9. Księgowość budżetowa

10. Skarbnik  gminy

11. Księgowość budżetowa

12. Zamówienia publiczne, Ochrona środowiska

13. Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki

14. Sala konferencyjna

14. Przewodniczący rady gminy, Oświata

15. Wynagrodzenia, Obsługa finansowa, BHP