Herb Gminy Dobryszyce

Herbem Gminy Dobryszyce jest wieża średniowieczna z bramą we wnętrzu, w której znajduje się waga.

Jest ona symbolem odbywających się sądów ziemskich w XIV i XV wieku.

 

1997 roku Jan Pawlikowski złożył Zarządowi Gminy Dobryszyce propozycję ustanowienia herbu gminy.

7 czerwca 1998 roku herb został przyjęty przez Radę Gminy na uroczystej sesji z okazji 650-lecia Dobryszyc.

 

Historia szkolnictwa 

Pierwsze informacje dotyczące szkolnictwa na terenie Gminy Dobryszyce pochodzą z początków XIX wieku, kiedy to w Dobryszycach istniało Towarzystwo Szkoły Elementarnej.

Była to szkoła przyparafialna, prowadzona przez miejscowego proboszcza. Pomimo istnienia szkoły, umiejętność pisania posiadali tylko nieliczni mieszkańcy.

Po 1905 roku nauka odbywała się w budynku gminnym, głównie zimą (szkoła sezonowa).

Po I wojnie światowej na terenie gminy, powstały jednoklasowe szkoły powszechne w: Dobryszycach, Kletni, Borowiecku, Karkoszkach, Krępie, Lefranowie, Wiewiórowie, Woźnikach i Żabach.

W 1926 roku do szkół jednoklasowych było zapisanych 169 uczniów.

W 1929 roku powstała szkoła siedmioklasowa, posiadała dwie sale w budynku gminnym i cztery wynajęte u mieszkańców wsi.

Do szkoły uczęszczało 305 uczniów z pobliskich wsi: Dobryszyce, Zalesiczki, Lefranów, Ruda, Zdania, Rożny, Galonki oraz Malutkie.

 

5 sierpnia 1932 roku ze względu na trudności lokalowe, rozpoczęto budowę szkoły (aktualny budynek przedszkola przy ZSP Dobryszyce), budynek oddano do użytku 15 października, tego samego roku.

W latach sześćdziesiątych dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Szkół i Internatów rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku 1 czerwca 1968 roku.

W drugiej połowie lat osiemdziesiąty wybudowano obiekt szkolny w miejscowości Blok Dobryszyce, oraz wybudowano nowe skrzydło Szkoły Podstawowej w Dobryszycach.

2002 roku oddano do użytku salę gimnastyczną oraz nowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce.

Obecnie na terenie gminy Dobryszyce  funkcjonują następujące placówki edukacyjne:

- Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach

- Publiczna Szkoła podstawowa w Bloku Dobryszyce

 

Historia Gminy Dobryszyce*

1901 r.

Dobryszyce liczyły 695 mieszkańców i 121 gospodarstwo o obszarze ogólnym 656 ha. Ludność zajmowała się rolnictwem, jeden mieszkaniec pracował w PKP, 4 w przemyśle, 1 w metalurgii, 4 w gorzelni (sezonowo). Prócz tego był we wsi nauczyciel, sekretarz gminy, ksiądz, organista, kowal i stelmach. na terenie wsi znajdował się prywatny sklep rzeźniczy, dwa sklepy spożywcze oraz małą piekarnia.

 

1913 r.

Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Dobryszycach

 

1921 r.

Rozpoczęcie nauki w Szkole Rolniczej

 

1927 r.

Oddanie do użytku nowego gmachu Szkoły Rolniczej

 

1932 r.

Wybudowano budynek Szkoły Podstawowej

 

1934 r.

Powstał budynek Domu Spółdzielczego, gdzie umieszczono także Kasę Stewczyka, sklep i zlewnię mleka

 

1937 r.

Uruchomiono w Dobryszycach Agencję Pocztowo-Telekomunikacyjną

 

1939-1945 r.

Podczas wojny na stanowisko gospodarza okupanta mianowano Niemca Jana Worpusa

Zahamowane zostało życie społeczne, kulturalne i gospodarcze.

od 1940 r. rozpoczęto tajne nauczanie

 

1947 r.

Powstaje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

 

1949 r.

Utworzono przystanek kolejowy w Bloku Dobryszyce

 

1956 r.

Rozpoczęcie działalności przez Kółko Rolnicze

 

1960-1970 r.

Powstają nowe obiekty użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe takie, jak nowy budynek Szkoły Podstawowej, Internat Technikum Rolniczego, Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, Lecznica Weterynaryjna, stadion sportowy, Bacutil, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, WSS Społem.

 

1973 r.

Przeprowadzono nowy podział administracyjny kraju. Pierwszym naczelnikiem gminy zostaje Bogdan Kuśmierczyk

 

1980 r.

Wybudowano Szkołę Podstawową w Bloku Dobryszyckim, Dom Nauczyciela w Zespole Szkół Rolniczych, nowy obiekt dydaktyczny w Zespole Szkół Rolniczych, rozbudowano Szkołę Podstawową w Dobryszycach.

 

1983-1987 r.

Gmina jest w czołówce konkursu Mistrz Gospodarności z tytułem mistrza włącznie.

 

1990 r.

Powstaje suwerenny samorząd terytorialny, wójtem zostaje Henryk Kałuziński.

Zmiany ustrojowe powodują także proces przekształceń własnościowych w sferze gospodarczej.

Zakłady takie jak WSS Społem, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, "Bacutil" ulegają przekształceniu lub likwidacji.

* na podstawie wystawki szkolnej pt. "Dobryszyce", znajdującej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach