PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Zasiłek pielęgnacyjny – jedno ze świadczeń rodzinnych, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione są :

  • niepełnosprawne dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, KRUS zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji)
  • osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do II grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy)
  • osoby, które ukończyły 75 lat.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

  • Oświadczenie osoby pełnoletniej
  • Rachunek bankowy
  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub osoby dorosłej

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Łączna

tel. 44 681 14 27 wew.1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

IV. FORMULARZ