Gmina Wielki Żytyn (Ukraina)

 

Gmina Wielki Żytyn (Ukraina)

Umowa partnerska została zawarta dnia 27.05.2012

Rodzaj współpracy:

- spotkania mieszkańców gmin poprzez wymianę delegacji i grup, w szczególności grupy szkolne i młodzieżowe

- podejmowanie bezpośredniej współpracy i kontaktów pomiędzy organizacyjnymi jednostkami Gminy Wielki Żytyn i Gminy Dobryszyce

- wymiana informacji o rozwoju gospodarczym, warunkach życiowych ludności i prawach obywatelskich.

- podejmowanie różnych form współpracy ekonomicznej, kulturalnej, turystycznej itp.

- wymiana korespondencji

 

Cele współpracy:

- wymiana doświadczeń w celu podniesienia jakości działań samorządowych

- wspieranie współpracę edukacyjną szkół

- poznanie kultury (wymiana turystyczna, kulturalna i sportowa)