Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie  obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

 

Obowiązek wynika z  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 544).

 

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB będzie moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, co obejmować będzie nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne.

 

Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizyczna ja i przedsiębiorcy.

 

Jakie informacje zawiera deklaracja:

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców:

Obowiązek złożenia deklaracji we właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym,
  • 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła

 

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

 

Jeśli chcesz złożyć deklarację przez Internet potrzebujesz profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij.

  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

Sankcje dla osób, które nie złożą w ustawowym terminie deklaracji:

 

W przypadku nie złożenia deklaracji zgodnie z art. 27 h ww. ustawy na właściciela nieruchomości oraz zarządców budynków może zostać nałożona kara grzywny.

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:  

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Materiały do pobrania: