Co to jest KSO?

Krajowy System Ostrzegawczy został stworzony z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy wszystkimi organizacjami odpowiedzialnymi za pomoc w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Natomiast nowoczesne technologie GSM umożliwiły szybką komunikację oraz wymianę informacji za pośrednictwem telefonu komórkowego

Od kilku lat telefon komórkowy, stał się standardowym narzędziem do komunikacji, z którym społeczeństwo zaznajomiło się oraz zaakceptowało na stałe. W chwili obecnej niemal każdy obywatel kraju posiada dostęp do telefonii komórkowej a co 3-ci w Polsce posiada niemal po 2 aktywne karty SIM. 

Zatem obecne rozwiania technologiczne oraz stabilna platforma wymiany informacji stały się doskonałym narzędziem do przesyłania informacji w sytuacjach szczególnego zagrożenia pomiędzy społeczeństwem a centrami szybkiego reagowania. 

Wspomniana powyżej platforma sprzętowa Serwer SMS, posiada kilkanaście połączeń do polskich oraz zagranicznych operatorów GSM, gwarantując tym samym szybką reakcję oraz pewną i stabilną usługę dla Krajowego Systemu Ostrzegawczego - KSO.pl 

Nad poprawnością działania systemu KSO, pracuje wyszkolona kadra administratorów, techników, mający doświadczenie oraz wiedzę zdobytą przy tworzeniu nowoczesnych systemów informatycznych jak platforma Serwer SMS. 

KSO – stał się jedynym tak dobrze przygotowanym systemem do powiadomień SMS o zagrożeniach w Polsce.

 

Jak zarejestrować własny numer do Krajowego Systemu Ostrzegania?

Aby zarejestrować swój numer telefonu w strefie powiadomień wystarczy wysłać SMS-a na ogólnopolski numer dostępowy 533 112 112 o treści odpowiadającej twoim zainteresowaniom, według poniższych przykładów:

  • 97-505 - informacja pełna (cały zakres informacji)
  • 97-505.OGOLNE - informacje o ostrzeżeniach
  • 97-505.DROGOWE - informacje dotyczące wydarzeń drogowych w danym regionie
  • 97-505.POGODA - informacje dotyczące wydarzeń meteorologicznych w danym regionie

Koszt wysłania SMS-a na ogólny numer KSO to standardowa cena za pojedynczą wiadomość, zazwyczaj kilka lub kilkanaście groszy.

W odpowiedzi system KSO odeśle potwierdzenie zarejestrowania.Jak usunąć własny numer z Krajowego Systemu Ostrzegania?

W dowolnej chwili można również usunąć numer z bazy KSO wysyłając SMS-a na ogólnopolski numer dostępowy 533 112 112 o treści według poniższych przykładów:

  • STOP.97-505 - wyrejestrowanie pełne (cały zakres informacji)
  • STOP.97-505.OGOLNE - wyrejestrowanie dotyczące ostrzeżeń
  • STOP.97-505.DROGOWE - wyrejestrowanie dotyczące wydarzeń drogowych
  • STOP.97-505.POGODA - wyrejestrowanie dotyczące wydarzeń meteorologicznych

Koszt wysłania SMS-a na ogólny numer KSO to standardowa cena za pojedynczą wiadomość, zazwyczaj kilka lub kilkanaście groszy.