Członkowie Rady Gminy

 
Przewodniczący Rady Gminy: Kwiecień Janusz

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy: Zasempa Grzegorz

Basiński Leszek

Bugajski Kamil

Jurczyk Bogusław

Kapuściński Artur

Kapuściński Tomasz

Kaczmarek Wojciech

Sosnowicz Paweł

Tatara Kazimierz

Tatara Roman

Tazbir Magdalena

Trentkiewicz Teresa

Wiaderek Krzysztof

Włodarczyk Krzysztof

 

Komisja Budżetu, Inwestycji, Edukacji i Ochrony Zdrowia

Jurczyk Bogusław - przewodniczący Komisji

Basiński Leszek - wiceprzewodniczący Komisji

Kaczmarek Wojciech

Kwieci Janusz

Trentkiewicz Teresa

Włodarczyk Krzysztof

Zasempa Grzegorz

 
 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Tatara Roman - przewodniczący Komisji

Bugajski Kamil - wiceprzewodniczący Komisji

Jurczyk Bogusław

Kaczmarek Wojciech

Tazbir Magdalena

Wiaderek Krzysztof