BLOK DOBRYSZYCE

sołtys: Wioletta Walęciak

 


BOROWA

sołtys: Zofia Kowalska

 


BOROWIECKO

sołtys: Jolanta Olejnik

 


DOBRYSZYCE I

sołtys: Magdalena Tazbir

 


DOBRYSZYCE II

sołtys: Joanna Drogosz

 


GALONKI

sołtys: Paweł Jagusiak

 


ROŻNY

sołtys: Leszek Basiński

 


RUDA

sołtys: Ewa Gorczyca

 


WIEWIÓRÓW

sołtys: Piotr Szpeciński

 


ZALESICZKI

sołtys: Halina Tatara

 


ZDANIA

sołtys: Marcin Szczeszek

 


ŻABY

sołtys: Roman Kowalski