Szanowni Państwo,

trwa finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi obejmujemy blisko 2 tysiące osób.

Badania realizuje Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. obszarów „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego tj. powiatu kutnowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice.

 

Zapraszamy do uczestniczenia w programie wszystkich mieszkańców powiatu.

 

Kto może uczestniczyć w Programie profilaktyki raka jelita grubego?

 

osoby w wieku od 50 do 65 roku życia niezależnie od wywiadu rodzinnego

osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego

osoby w wieku 25-49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.

 

W ramach badania pacjent/pacjentka otrzyma:

 

dojazd na i z badania lub zwrot kosztów dojazdu;

bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;

znieczulenie do badania;

usunięcie pojedynczych polipów wielkości do 10 mm stwierdzonych podczas badania;

zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycinków