Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie " Pocztówka z wakacji".
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat.
Dostarczone prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
od 6-8 lat
od 9-11 lat
od 12-13 lat.
 
Prace wykonane mogą być w dowolnej technice w maksymalnym formacie A4.
Przez jednego uczestnika mogą być wykonane maksymalnie trzy pocztówki.
Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia, a także wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania w Bibliotece)
Termin nadsyłania i doręczania pocztówek do Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobryszycach, ul. Szkolna 4 mija 26 września 2021r.