Gmina Dobryszyce otrzymała stu procentowe dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Dobryszyce” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Czym jest, więc elektromobilność i po co taka Strategia w naszej Gminie?

 

Celem Strategii jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, poprawa komfortu podróży na terenie Gminy, co wiąże się z ochroną zdrowia mieszkańców oraz podniesieniem jakości życia.

 

Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na naszych drogach. Przez elektromobilność należy rozumieć spójną infrastrukturę, która służyć będzie łatwiejszemu przemieszaniu się. Strategia daje możliwość stworzenia mieszańcom dogodnych połączeń komunikacyjnych oraz usprawnień z nimi związanych (ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, przystanki, stojaki). Zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych we flotach gminnych oraz udział Odnawialnych Źródeł Energii w zaopatrzeniu Gminy w energię nie jest uniknione, dlatego Strategia już teraz pozwala na zaplanowanie tych rozwiązań zgodnie z przewidywanymi potrzebami.

 

Elektromobilność jest jednym z głównych czynników kształtujących obecny system transportowy. Coraz mniej obcym dla nas widokiem są poruszające się po ulicach rowery, hulajnogi czy skutery elektryczne - podróż nimi jest często bardziej praktyczna niż podróż tradycyjnym samochodem lub komunikacją publiczną. Problemem jest jednak brak infrastruktury, która byłaby dostosowana do ruchu elektrycznych dwukołowców.

 

Warto zauważyć również dynamiczny wzrost udziału pojazdów nisko oraz zero emisyjnych w transporcie publicznym, szczególnie w większych miastach Polski (należy spodziewać się, ze dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej trend ten się nasili). Jako państwo możemy się poszczycić firmą SOLARIS – producentem autobusów, również elektrycznych, rozpoznawanych globalnie.

 

W państwach ościennych Polski najwięcej zarejestrowanych samochodów elektrycznych odnotowuje się w Niemczech i na Ukrainie. W Niemczech proces rozwoju elektromobilnosci rozpoczął się już kilka lat wcześniej – w 2011 roku zarejestrowano tam więcej samochodów elektrycznych niż na początku 2019 roku w Polsce. W tej kwestii jednak łatwo wyciągnąć wnioski, poziom dochodów mieszkańców, polityka rządowa w zakresie alternatywnych źródeł energii oraz system zachęt wspierających rozwój elektromobilności, pozwoliły na wcześniejszy postęp kraju w tej dziedzinie.

 

Według danych z końca października 2019 roku w Polsce zarejestrowano 7 884 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

 

W Polskim ustawodawstwie zauważa się potencjał systemu wsparcia dla rozwoju elektromobilności. Dopłaty do samochodów elektrycznych stały się faktem dnia 28 listopada 2019 r. razem z wejściem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem. W przypadku samochodów elektrycznych muszą to być modele o cenie nieprzekraczającej 125 tys. zł. Gdy paliwem jest wodór, cena nie może być wyższa niż 300 tys. zł.

 

Projekty naszej Gminy również mogą zostać wsparte Przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.  Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 

Do udziału w tworzeniu Strategii zapraszamy również przedsiębiorców i osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. Wprowadzenie nowych technologii w przestrzeni Gminy może wykreować nowe firmy, które będą wspierały proces rozwoju elektromobilności (m.in. obsługę, tworzenie wypożyczalni rowerów, systemów informatycznych zarządzających infrastrukturą).

 

Stwórzmy Strategię wspólnie i wyznaczmy projekty, które będą wsparte w naszej Gminie.

 

Ze względu na stan epidemii w Polsce, tym samym w trosce o nasze zdrowie, drogą, która posłuży nam do wspólnego stworzenia Strategii jest Internet. To Państwo są głosem Gminy, który może wskazać możliwe usprawnienia prowadzące do rozwoju elektromobilności.

 

Zapraszamy na stronę internetową Gminy, gdzie pojawią się informacje i ankieta do wypełnienia. Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie. Ten dialog pozwoli nam na wspólną naukę i stworzenie miejsca dobrego do życia i pracy.

 

KLIKNIJ W LINK I WEPŁNIJ ANKIETĘ

https://ankietaplus.pl/s/42211XPF (młodzież klasy 2-4)

https://ankietaplus.pl/s/42194FZW (dorośli)

TWOJE ODPOWIEDZI SĄ DLA NAS BARDZO WAŻNE A POMYSŁY MOGĄ ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE W PRZYSZŁOŚCI GMINY!