Gmina Dobryszyce uczestniczy w projekcie „Ferie z ekonomią 3”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund z siedzibą w Warszawie.

Projekt jest realizowany w  Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce, w którym udział biorą uczniowie klas 7 i 8.

 Celem Projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań Narodowego Banku Polskiego, roli pieniądza, zarządzania finansami osobistymi i firmy, a także analiza rynku pracy wśród uczniów szkół podstawowych.