Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.lodzkie.pl w zakładce ŚRODOWISKO - KONKURSY.

Regulamin EKO Designer

Zaproszenie EKO Designer