Link do pełnej treści uchwały "Uchwała XXVI/167/20 z dnia 29 grudnia 2020 r."