Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

 

W celu uzyskania więcej informacji w sprawie ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem, pobrania oraz złożenia wniosku, proszę udać się na stronę ZUS.pl lub kliknąć w następujący link