Wójt Gminy: Małgorzata Dzwonek

 

Sekretarz Gminy: Marzenna Stawczyk

Skarbnik Gminy: Małgorzata Szewczyk

Przewodniczący Rady Gminy: Janusz Kwiecień