PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Wysokość stawek podatku od środka transportu

18 listopada 2016 r. Rada Gminy w Dobryszycach uchwaliła następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dobryszyce:

 

1) dla samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748,00 zł

 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 934,00 zł

 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton1180,00 zł

 

2) dla samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa się:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

12 13 1187,00 1254,00
13 14 1254,00 1350,00
14 15 1350,00 1572,00
15 i powyżej   1805,00 2038,00

 Trzy osie

12 17 2038,00  2113,00 
 17 19  2199,00  2359,00 
19 21 2518,00 2666,00
21 23 2703,00 2850,00
23 25 2985,00 3072,52
25 i powyżej   3072,52 3072,52

 Cztery osie i więcej

12  25  2985,00  3058,00 
25 27 3058,00 3072,52
27 29 3058,00 3072,52
29 31 3072,52 3072,52
31 i powyżej   3072,52 3072,52

                                                         

3) dla ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1032,00 zł

 

4) dla ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy+naczepa; Ciągnik balastowy+przyczepa/naczepa (w tonach)  Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

12 18 1032,00 1056,00
18 25 1056,00 1154,00
25 31 1179,00 1474,00
31 i powyżej   2261,00 2374,85

 Trzy osie i więcej

12 40 2113,00 2374,85
40 i powyżej   2740,00 3072,52

 

5) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 491,00 zł

 

6) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa się:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)  Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi
Jedna oś
12 18 283,00 320,00
18 25 357,00 621,00
25 i powyżej   608,00 1032,00
Dwie osie
12 28 633,00 1032,00
28 33 1190,00 1487,00
33 38 1377,00 1878,43
38 i powyżej   1978,00 2374,85
Trzy osie i więcej
12 38 1216,00 1621,00
38 i powyżej   1621,00 2038,37

 

7) dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1056,00 zł

 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2258,00 zł

 

Stawki podatku obowiązuje od 01 stycznia 2017 roku.

 

Uchwała Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy w Dobryszycach

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
 

II. OPŁATY

 

Wysokość stawek podatku od środka transportu

18 listopada 2016 r. Rada Gminy w Dobryszycach uchwaliła następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dobryszyce:

 

1) dla samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748,00 zł

 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 934,00 zł

 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton1180,00 zł

 

2) dla samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa się:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

12 13 1187,00 1254,00
13 14 1254,00 1350,00
14 15 1350,00 1572,00
15 i powyżej   1805,00 2038,00

 Trzy osie

12 17 2038,00  2113,00 
 17 19  2199,00  2359,00 
19 21 2518,00 2666,00
21 23 2703,00 2850,00
23 25 2985,00 3072,52
25 i powyżej   3072,52 3072,52

 Cztery osie i więcej

12  25  2985,00  3058,00 
25 27 3058,00 3072,52
27 29 3058,00 3072,52
29 31 3072,52 3072,52
31 i powyżej   3072,52 3072,52

                                                         

3) dla ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1032,00 zł

 

4) dla ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy+naczepa; Ciągnik balastowy+przyczepa/naczepa (w tonach)  Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

12 18 1032,00 1056,00
18 25 1056,00 1154,00
25 31 1179,00 1474,00
31 i powyżej   2261,00 2374,85

 Trzy osie i więcej

12 40 2113,00 2374,85
40 i powyżej   2740,00 3072,52

 

5) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 491,00 zł

 

6) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa się:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)  Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi
Jedna oś
12 18 283,00 320,00
18 25 357,00 621,00
25 i powyżej   608,00 1032,00
Dwie osie
12 28 633,00 1032,00
28 33 1190,00 1487,00
33 38 1377,00 1878,43
38 i powyżej   1978,00 2374,85
Trzy osie i więcej
12 38 1216,00 1621,00
38 i powyżej   1621,00 2038,37

 

7) dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1056,00 zł

 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2258,00 zł

 

Stawki podatku obowiązuje od 01 stycznia 2017 roku.

 

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
 
Księgowość podatkowa – pok. nr 5
tel. 044/ 681 11 93 wew. 16
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat

Sylwia Bednarska
tel. 044/ 681 11 93 wew. 16
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 5

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.