PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Wysokość opłaty za wodę.

18 listopada 2016 r. Rada Gminy w Dobryszycach zatwierdziła wysokość taryfy.

Taryfę za zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. uchwalono w wysokości 2,31 zł za 1 m3 plus podatek VAT w wysokości 8 %.

Stawka obowiązującą od 01.01.2017 r

 

Uchwała Nr XXVIII/145/16 Rady Gminy w Dobryszycach

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej
 

II. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawka opłaty za zaopatrzenie w wodę:

  • 2,31 zł za 1 m3 plus podatek VAT w wysokości 8 %.

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki – pok. nr 13

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 
Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki

Edyta Kalek
tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.