W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 19 uczniów z klas gimnazjalnych brało udział w zajęciach w ramach projektu ”Ferie z ekonomią” pod kierunkiem pani Łucji Przerady – nauczyciela wiedzy o społeczeństwie oraz studenta.

Organizatorem projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W ramach projektu uczniowie biorą udział w konkursach na najlepiej napisany blog, a także na sporządzenie planu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności.

 

Na początku zajęć uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu ekonomii oraz przedsiębiorczości. Podczas zajęć uczniowie poprzez zabawę i gry edukacyjne poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które pomogą im w niedalekiej przeszłości w funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym . Młodzież wykonała mapę, na której umieściła  przedsiębiorstwa, punkty handlowe i usługowe działające na terenie gminy Dobryszyce.

 

Uczestnicy projektu odbyli dwie wycieczki – jedną do Banku Pekao S.A, gdzie mogli zapoznać się między innymi z zasadami funkcjonowania banków w Polsce, sposobami oszczędzania. Druga wycieczka to wizyta u przedsiębiorców: Blok-Bud F. Krawczykowski i Spółka sp.j.  w Bloku Dobryszyce oraz Hotelu „Porto” w Radomsku.

 

Podsumowanie projektu nastąpi w maju, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszy model biznesowy oraz najlepiej prowadzony blog przez uczestników projektu. Nagrodą dla zwycięzców jest dwudniowa darmowa wycieczka do Warszawy .