Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w Gminie Dobryszyce powstały nowe miejsca przedszkolne. Utworzenie dodatkowych miejsc dla maluchów odpowiada faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w Gminie.

 

„Celem projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych 15 dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie zwiększania szans edukacyjnych i wyrównania stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli Publicznego Przedszkola w Dobryszycach”.

 

Projekt realizowany jest w Publicznym Przedszkolu w Dobryszycach od 01 sierpnia 2017r. do 31 lipca 2018r., a jego uczestnikami są dzieci w wieku 3-6 lat (15 osób) oraz nauczyciele (8 osób).

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pt. „AKADEMIA SMYKA” zapewnia wsparcie oddziałów Publicznego Przedszkola w Dobryszycach w postaci:

  • stworzenia 15 nowych miejsc przedszkolnych dla maluchów w wieku od 3 do 6 lat,
  • wyposażenia 4 oddziałów przedszkolnych w odpowiednie zaplecze dydaktyczne,
  • organizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli Przedszkola oraz
  • szkoleń dla nauczycieli.

 

Gmina Dobryszyce na ten cel pozyskała blisko 200 000 tys. zł ze środków unijnych

(wartość projektu 182 033,75 zł; dofinansowanie 154 133,75 zł)

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.