14 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, odbył się finał projektu „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”.

 

Projekt realizowany był w okresie grudzień 2016 – czerwiec 2017 roku. Jest to kontynuacja projektu z 2014 roku – „Kolorowa Lokomotywa – poznaj małą łódzką ojczyznę”.

 

Do udziału w projekcie „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” zostały zaproszone dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat (uczniowie szkół podstawowych).

 

Jacek Sokalski Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury podpisał porozumienia o przystąpieniu do projektu z przedstawicielami instytucji kultury z regionu. Docelowo w „Lokomotywą po wiedzę” wzięły udział 32 gminy z województwa. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

 

W ramach projektu zrealizowano 5 typów warsztatów. Warsztaty te odbyły się w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na Politechnice Łódzkiej, w Łódzkim Domu Kultury oraz w 32 ośrodkach kultury z terenu województwa łódzkiego. Łącznie w ramach projektu odbyło się 160 spotkań z ekologią i sztuką.

Zdjęcia: