Dobiegły końca zajęcia realizowane w ramach programu PCK „Super wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby”.

Przez cały rok szkolny grupę klasy 0 oraz grupy 3-4 latków i 4-5 latków odwiedzały uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

W czasie spotkań, oprócz pogadanek zajęcia uatrakcyjniły wspólne rozmowy, nauka wierszyków, piosenek i kolorowanie malowanek.

Dzieci nauczyły się bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, higieny osobistej, tolerancji i pomocy innym.

Podczas ostatniego spotkania każdy uczeń otrzymał dyplom.