Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych stanowi jedno z priorytetowych zadań policji w okresie wakacji. 23 czerwca 2017 roku ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje 2017”, która potrwa do 31 sierpnia 2017r.

Akcja "Bezpieczne wakacje 2017"  na terenie Gminy Dobryszyce rozpoczęła się 7 czerwca od spotkania mł.asp. Wojciecha Wawrzyniaka z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

Podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach mł.asp. Wojciech Wawrzyniak oprócz przypomnienia zasad jakie obowiązują podczas wakacji, poruszył też temat cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

 

Kolejnym etapem akcji było wręczanie przez mł.asp. Wojciecha Wawrzyniaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobryszyce - Pana Janusza Kwietnia  odblaskowych kamizelek mieszkańcom Gminy Dobryszyce, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Dobryszyce - Panią Małgorzatę Dzwonek oraz Radę Gminy Dobryszyce

Ostatnim etapem było spotkanie z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach podczas, którego omówiono zasady bezpieczeństwa podczas wakacji nad wodą, w gospodarstwach rolnych, w miejscu zamieszkania i podczas wakacyjnych wyjazdów. Najmłodszym uczestnikom spotkania przypomniał jak powinny być przewożone w pojazdach, jakie znaczenie dla życia i zdrowia człowieka ma używanie pasów bezpieczeństwa, jak dzieci powinny się zachowywać podczas wypoczynku nad wodą czy w czasie różnych zabaw.