Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W związku ze zmianami ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzona będzie w terminie 252 dni roboczych, tj. od 22 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2019 roku.

„Popołudnie z biznesem”: fundusze na rozwój Twojej firmy. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w powiecie radomszczańskim - 13 kwietnia 2018 r.  godz. 15.00 Restauracja Wrzosowa, ul. Wrzosowa 1, 97-360 Kamieńsk

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dobryszyce.

27 marca 2018 roku o godzinie 16.00 zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami i Opiekunami na Dzień Otwarty do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce

Gmina Dobryszyce w styczniu 2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii min na:

 

W dniu 12 stycznia 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Zdrowia ul. Południowa 7 w Dobryszycach

w godzinach od 08:00 do 10:00

odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego

dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (44) 681-11-95

Koszt badania komputerowego – 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego –10 zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 12.01.2018 roku

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

 Urząd Gminy w Dobryszycach informuje, iż Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 621/17 z dnia 22 maja 2017r. przyjął zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowania projektów RPO 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego wydłużając ją do 205 dni roboczych od dnia 26 września 2016 r., oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu na koniec sierpnia 2017r.

Z okazji 150-lecie istnienia marki firma Nestlé zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Dobryszyce do wzięcia udziału w wyjątkowej akcji "Nestlé Porusza Polskę" - wielkiego poruszenia z Nestlé.

Gmina Dobryszyce w związku z otrzymaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dofinansowania w kwocie 504 367,45 zł przystąpiła do realizacji termomodernizacji Urzędu Gminy Dobryszyce.

Sprawdź planowane wyłączenia i awarie w Twojej okolicy:

Informacja aktualizowana jest trzy razy dziennie, od poniedziałku do piątku, o godz. 7:00, 15:00