15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wójt Gminy Dobryszyce informuje, o zmianie adresu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”

Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Dobryszyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla trzech miejscowości po 5.000.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości: