Wójt Gminy Dobryszyce informuje, o zmianie adresu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”

Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Dobryszyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla trzech miejscowości po 5.000.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości:

15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W związku ze zmianami ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzona będzie w terminie 252 dni roboczych, tj. od 22 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2019 roku.