CO TO SĄ SZTUCZNE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE?

 

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych można podzielić na: naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne, które wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Nadmierne narażenie na pola elektromagnetyczne może mieć niekorzystny wpływ na rozwój innych chorób, w tym zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej (Electromagnetic Hypersensitivity - EHS) klasyfikowanej jako idiopatyczna nietolerancja środowiskowa na pole elektromagnetyczne (Idiopathic Environmental Intolerance to Electromagnetic Field – IEIEMF). Na świecie nie ma jednolitych wytycznych dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi. W Polsce obowiązujące limity poziomów PEM dla częstotliwości z zakresu od 3 MHz do 300 GHz wynoszą 7 V/m.

 

JAKIE SĄ GŁÓWNE ŹRÓDŁA SZTUCZNYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI?

 

 • Stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE).
 • Telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, itp.
 • Nadajniki telewizji cyfrowej oraz radia
 • Bezprzewodowe telefony stacjonarne DECT, elektroniczne nianie
 • Routery, tablety, laptopy, smartfony itp. z włączonymi funkcjami: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacja danych, Dane komórkowe.
 • Bezprzewodowe mierniki zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła (tzw.Smart Meters)
 • Radary: wojskowe, lotniskowe, meteorologiczne.

 

JAK OGRANICZYĆ OSOBISTĄ EKSPOZYCJĘ NA SZTUCZNE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE?

 

 • ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego minimum;
 • wyłączanie zawsze funkcji, gdy się z nich nie korzysta: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacji danych, danych komórkowych;
 • włączanie na noc trybu samolotowego tzw. Offline (urządzenie nadal będzie działało jak budzik);
 • wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie);
 • priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe);
 • unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM,
 • unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
 • wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM);
 • korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM;
 • użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od kobiety w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży– od głowy i podbrzusza;
 • ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci do lat 14;
 • czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie podczas użytkowania zalecanych przez producentów odległości od ciała i głowy.