Wójt Gminy Dobryszyce informuje, o zmianie adresu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Nowy adres:

Plac na terenie zakładu wulkanizacyjnego - Dobryszyce, ul. Radomszczańska