Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Dobryszyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla trzech miejscowości po 5.000.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości:


-Huta Brudzka pod nazwą: "Stworzenie rodzinnego miejsca wypoczynku poprzez budowe siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Brudzka".


-Lefranów sołectwo Ruda pod nazwą:" Utworzenie placu do wspólnego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w miejscowości Lefranów" .


- Galonki pod nazwą : " Doposażenie świetlicy wiejskiejw miejscowości Galonki poprzez montaż klimatyzacji".