27 marca 2018 roku o godzinie 16.00 zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami i Opiekunami na Dzień Otwarty do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce

 

W tym dniu: - dzieci poznają szkołę, - wezmą udział w ciekawych zajęciach, - zobaczą ciekawe przedstawienie przygotowane przez uczniów .  Rodzice będą mogli zapisać dzieci do jednego z wybranych oddziałów przedszkolnych lub klasy I. Rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji, indywidualnych rozmów z dyrekcją, pedagogiem, logopedą i nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy!