Urząd Gminy w Dobryszycach informuje, iż Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 621/17 z dnia 22 maja 2017r. przyjął zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowania projektów RPO 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego wydłużając ją do 205 dni roboczych od dnia 26 września 2016 r., oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu na koniec sierpnia 2017r.

Osoby zainteresowane dotacją, zapraszamy do Urzędu Gminy w Dobryszycach w celu złożenia wniosku.

 

Punkt Obsługi Interesanta

Młodszy Referat d/s organizacyjnych, kultury i sportu

Paulina Kuliberda

tel. 044/ 681 11 93 wew. 10
fax. 044/ 681 10 28

 

Więcej informacji na temat dofinansowania na OZE znajdziesz >>tutaj<<